Sexspielzeuge
Apotheke
BDSM
Dessous
SALE
0
Warenkorb
Vorschlag
Kategorien
Artikel

Personuppgifter & Sekretess

Den 25 maj 2018 träder EU:s Allmänna dataskyddsförordning i kraft.

Dataskyddsförordningen handlar om hur personuppgifter får hanteras och lagras. Här kan du läsa mer om hur Mshop.se /Naegroup Sweden AB samlar in och hanterar personuppgifter som rör dig.

Personuppgiftspolicyn gäller för de uppgifter du ger oss eller som vi samlar in när du använder dig av våra tjänster, t ex via vår hemsida, nyhetsbrev, tävlingar, flow e-mails, pushnotiser, popups och dylikt.

Mshop.se v/Naegroup Sweden AB ("Mshop", "Mshop.se.se", "vår", "oss" eller "vi") är ansvariga för de personuppgifter som du ger oss. Vid frågor rörande vår personuppgiftspolicy ber vi dig skriftligen eller via telefon kontakta vår kundservice. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan här.

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Naegroup Sweden AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Naegroup Sweden AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Kundens uppgifter kommer att användas av Naegroup Sweden AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig

Mshop
NAE group Sweden AB (Org. 556262-8494)
Älvsjövägen 2, 3tr
125 34 Älvsjö
Telefon: 08-527 770 70

Kunduppgifter som lagras

 • Namn
 • Adress
 • Epost adress
 • Telefonnummer
 • Köphistorik hos Naegroup Sweden AB

Registerutdrag

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Naegroup Sweden AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Naegroup Sweden AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Personuppgifter

För att kunna handla hos Mshop.se måste du minst upplysa om nedstående för att vi ska kunna leverera din beställning:

 • Namn
 • Adress
 • Epost adress
 • Telefonnummer

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt i 7 år från utgången av det räkenskapsår informationen avser, se bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078), därefter raderas informationen.

Insamling av kunders personuppgifter på Mshop.se sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Naegroup Sweden AB samlar in uppgifter från användarna genom nedstående källor.

Genom cookies när du besöker våra webbplatser, t.ex. IP-adress, land, besökta sidor, kategorier, klick och sökningar.

Genom beställningar, t.ex. demografiska uppgifter, epost adress, betalningsinformation, produkter, beställningssumma, rabatter, varumärken och frekvens. Skickade transaktions epost meddelande, t.ex. orderbekräftelse, leveransavisering eller återbetalning.

Genom användarbeteende och engagemang i skickade meddelanden (epost meddelande, SMS, post eller telefon), t.ex. öppningsfrekvens, klickfrekvens och den tid du använt för att läsa mejl, sändardomän och typ av e-postklient

Ändamålet att samla in uppgifter betjänar olika områden:

Skyldigheter. För att uppfylla våra skyldigheter mot dig som kund eller användare – såson köp, leverans av beställning, fakturering, produktgaranti, kundservice.

Kundservice. För att kunna hantera kundservice via epost, chatt eller telefon. För att svara på frågor angående din beställning eller tidigare beställningar, korrigera fel och att vägleda kund.

Marknadsföring. För att visa inspiration, produkterbjudanden och personliga rekommendationer via webb, epost, SMS, post, telefon och via annonsering hos tredje part.

Kundupplevelse. För att förbättra kunds upplevelse av att interagera med Naegroup Sweden AB, såsom att göra din upplevelse på Mshop.se personlig, utveckla nya funktioner, tjänster och produkter. Detta omfattar även att skydda, administrera, driva och bibehålla våra webbplatser. Följa samlad statistik om användning och beställningar på webbplatsen samt för att förbättra kunskapen om våra kunders preferenser.

Bedrägeri och risker. För att förhindra bedrägeri och göra riskbedömning.

Lagstiftning. För att följa gällande lagstiftning och myndighetskrav.

Mottagare av personuppgifter

Mshop.se vidarebefordrar namn, adress, e-postadress, ordernummer, telefonnummer samt leveransönskemål till DHL, PostNord eller annan transportör som hanterar frakt och leverans av de varor som du har handlat hos oss. Om du köper produkter som inte finns på vårt lager kan dina uppgifter i undantagsfall vidarebefordras till tillverkaren som därefter ansvarar för att skicka ut den aktuella varan till dig. Dessa uppgifter utväxlas mellan Mshop och transportörpart via Consignor.

Eftersom vi använder oss av externa samarbetspartner för bl a teknisk drift och underhåll, förbättringar på hemsidan, insamling av tillstånd att skicka ut nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, pop-ups, relevant marknadsföring samt betygsättning av vår verksamhet och våra produkter, kan ditt namn och e-postadress anförtros dessa. I samband med köp av varor på vår hemsida skickar vi, och Trustpilot på vår verksamhets vägnar, ut e-mail med en inbjudan om att utvärdera och betygsätta våra produkter och vår service. Att lämna ett omdöme är helt valfritt och du kan använda valfritt namn. E-postadressen används sedan för att säkerställa att ett köp på Mshop har ägt rum. Om du tackar ja till inbjudan bör du vara uppmärksam på att ansvaret för dina personuppgifter övergår till Trustpilot.

Vi vidarebefordrar ditt namn och e-postadress till bl a följande externa samarbetspartners inom EU:

 • Clerk
 • Trustpilot

Ovan nämnda verksamheter har status som databehandlare, som under våra instruktioner behandlar data som vi är juridiskt ansvariga för. Alla externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter å Mshops vägnar har ingått skriftliga avtal med oss där de underlägger sig stränga sekretesskrav i hanteringen av dessa. Inga av våra externa samarbetspartner får därför använda dina personuppgifter i något annat syfte än att uppfylla det avtal de har ingått i med oss.

Vissa av våra externa databehandlare, däribland Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Klaviyo Inc., Magento Inc. och Zendesk Inc. är etablerade utanför EU, närmare bestämt i USA. Den trygga överföringen av personuppgifter från EU-länder till USA garanteras genom databehandlarens certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, jmf EU:s Allmänna dataskyddsförordning artikel 45.

Kopia av Google LLC:s certifiering finner du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopia av Facebook Inc.:s certifiering finner du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Kopia av Zendesk Inc.:s certifiering finner du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Kopia av Microsoft Corporations certifiering finner du här:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Dina rättigheter

För maximal öppenhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter ska vi som dataansvariga upplysa dig om dina rättigheter.

Insynsrätt

Du har när som helst rätt att begära att få veta vilken data som finns registrerad om dig, vilka syften datan tjänar, vilka kategorier av personuppgifter som finns registrerade, vem uppgifterna vidarebefordras till, hur de hanteras samt varifrån data om dig insamlas.

Du har rätt att via mail få en kopia på vilka personuppgifter vi har registrerat och hanterat skickad till dig. Om du vill få en sådan kopia ska du skicka en skriftlig begäran till vår kundservice på kundtjanst@mshop.se. Vi vidarebefordrar utelustande personuppgifter som går att knyta till den e-postadress begäran har upprättats på. Du kan med andra ord inte begära ut uppgifter som är knutna till en annan e-postadress än den du kontaktar oss på.

Rätten till korrigering

Du har rätt att begära korrigering av inkorrekta personuppgifter så att vi inte använder felaktig information när du använder verksamhetens tjänster. Om du upptäcker att något är felaktigt i de personuppgifter vi har registrerat om dig ska du skriftligen uppmärksamma oss om detta via mail till vår kundservice så att vi kan rätta till uppgifterna.

Rätten till radering

Du har i vissa fall rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Det gäller exempelvis om du tar tillbaka ditt samtycke och vi inte har juridiska underlag att fortsätta hantera dina uppgifter. Om en fortsatt hantering av dina personuppgifter är nödvändig, t ex i händelse av att vi måste uppfylla våra juridiska förpliktelser för att kunna fastställa, åberopa eller försvara rättslig grund i anslutning till polisiär utredning, är vi inte skyldiga att radera de uppgifter vi har registrerat om dig. Radering av personuppgifter gäller endast retroaktivt. Om du begär att få dina uppgifter raderade ska du vara medveten om att dina personuppgifter fortsatt kommer att samlas in om du använder dig av vår verksamhets förmåner eller tjänster i framtiden.

Rätten till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till att endast bestå av förvaring om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt till att få ut en kopia av de personuppgifter som du själv har gett oss i maskinläsbart format, liksom du har rätt att vidarebefordra personuppgifter om dig själv till en annan uppgiftsansvarig.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter med hänvisning till direkt marknadsföring, inklusive den profilering, segmentering och analys som vi företar för att kunna göra vår kommunikation och marknadsföring relevant för dig.

Du har rätt att med hänvisning till orsaker som rör din personliga situation göra invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter som vi företar oss på basis av vårt legitima intresse, jmf punkt 2.1 och 2.3.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till direkt marknadsföring, t ex nyhetsbrev. Om du vill återkalla samtycke ska du skicka en skriftlig begäran till oss på kundtjanst@mshop.se, jmf punkt 4.2.2.

Rätten att lämna klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål över vår verksamhets hantering av dina personuppgifter. Ditt klagomål skall skickas antingen skriftligt till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, per mail på datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon på 08-657 61 00.

Profilering

Naegroup Sweden AB skapar personliga kundprofiler baserade på dina insamlade uppgifter från alla uppgiftskällor tex. sökbeteende tillsammans med dina beställningar och den information du har lämnat. Vi kombinerar och analyserar dessa uppgifter i syfte att förbättra din upplevelse på Mshop.se, för att skräddarsy personliga erbjudanden och tjänster samt för att bedöma kommunikationsfrekvensen.

Period för lagring av uppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i dessa villkor såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lagen, av lagliga, skatte- eller tillsynsmässiga anledningar, eller för annat legitimt och lagligt affärsändamål.

Ändamål

Period

Kundservice

Tre år eller så länge vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagkrav.

Beställningshistorik och förpliktelser för att fullfölja beställningar

Sju år eller så länge vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagkrav.

Marknadsföringsändamål för Naegroup Sweden AB

Tre år efter din senaste aktivitet, t.ex. order, engagemang i mottagen kommunikation eller besök på våra webbplatser.

Om du har lämnat marknadsföringssamtycke (epost meddelande, SMS, telefon etc.) och så länge som vi har ditt samtycke.

Kundupplevelse av Mshop.se

Tre år efter din senaste aktivitet, t.ex. order, engagemang i mottagen kommunikation eller besök på våra webbplatser.

Om du har lämnat marknadsföringssamtycke (epost meddelande, SMS, telefon etc.) och så länge som vi har ditt samtycke.

Bedrägeri och riskbedömning för Naegroup Sweden AB

Tre år eller så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa gällande lagkrav.

Att efterfölja lagkrav.

Så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa det gällande lagkrav.

Sökningar

När du besökerMshop.se samlar vi in uppgifter om alla besök på vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de enskilda delarna av Mshop.se och för att stödja vår marknadsföring.

Sökningar kan utlösa ett service epost meddelande

Mshop.se samlar in ditt sökbeteende (tex. besöka kategorier, märken, produkter du tittat på) för att förbättra kommunikationen om relevanta produkter och erbjudanden för dig. Ett exempel på denna insamling är de produkter du har lagt i varukorgen, men som du sedan inte har fullfölj beställning av. Detta skulle kunna innebära att du får ett service epost meddelande som påminner dig om de produkter du har kvar i din varukorg. Om du inte vill få epost meddelande om oavslutade beställningar kan du avanmäla dig direkt via länken i slutet av epost meddelandet.

Analysverktyg

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi olika analysverktyg såsom Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur Mshop.se används. Informationen säljs inte till tredje part.

Nyhetsbrev

När du anmäler dig samtycker du till att få epost meddelande och från Mshop.se med, exklusiva erbjudanden, inspiration och personliga produktrekommendationer. Meddelandena skickas via vår tredjepartsprogramvara som uppfyller kraven på skydd i GDPR. Vi kommer att använda dina köp och sökuppgifter för att skräddarsy de erbjudanden vi skickar till dig. Du kan avanmäla dig när som helst.

De meddelanden som vi skickar via epost meddelande, SMS, telefon eller post är skräddarsydda för dig enligt dina uppgifter, dina vanor, sökbeteende, köpbeteende och ditt engagemang i de meddelanden vi har skickat till dig via epost eller SMS.

För att förvissa oss om att epost inte hamnar i din skräppost övervakar vi levererbarheten för de skickade meddelandena till den enskilda mottagaren. Vi använder en tredjepartsprogramvara för att följa upp och analysera leverernsbarheten.

För att inte längre få våra nyhetsbrev, klicka på länken längst ner i varje epost meddelande.

Das Produkt liegt nun in deinem Warenkorb!
Basierend auf deinem Warenkorb

Passt perfekt dazu

Basierend auf deinem Warenkorb

Für Dich ausgesucht

Gerade angesagt

Andere Kunden kauften gerade